VEM KAN SÖKA?


Kravet för att kunna söka medel från VISARE NORR är:


Huvudsökande och medsökande måste representera minst 2 landsting.

Huvudsökande:
Den som skapar en ansökan blir automatisk huvudsökande. Huvudsökande är tillika vetenskapligt ansvarig, projektledare för projektet samt kontaktperson mot VISARE NORR administrationen.

Den person som står som huvudsökande måste vara landstingsanställd i något av Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens eller Norrbottens läns landsting. Delad tjänst mellan landsting och universitet godkännes liksom universitetsanställning med förenad anställning i landstinget. Information om delad tjänst behöver finnas i ansökan.

Endast en ansökan per huvudsökande resp projektgrupp får lämnas in.
 
Medsökande:
Behöriga medsökande är de som är anställda och verksamma i landsting och universitet inom Norra regionen (Västernorrland, Jämtland, Västerbotten, Norrbotten). Dessutom måste någon av följande kriterier vara uppfyllda.

·     Motsvarande anställningskrav som huvudsökande

·     Lärare och forskare vid institutioner för hälso- och vårdvetenskap eller motsvarande.


Anställningsvillkoret:
Avser det år som ansökan slutförs.

Ansökan:
http://www.researchweb.org/is/visarenorr   

VISARE NORR 2013