INFORMATION      

Ansökan: http://www.researchweb.org/is/visarenorr

Du kan också kontakta:

Landstinget Västernorrland
Forskning och utveckling
Sundsvalls sjukhus
851 86 Sundsvall

Tel 060-18 25 35 Jonas Appelberg
Tel 060-18 16 14  Erling Englund
jonas.appelberg@lvn.se
erling.englund@lvn.se
Västerbottens läns landsting
FoUU staben
Landstingskontoret
Västerbottens läns landsting
901 89 Umeå

Tel 090-785 70 91 Jack Lysholm
Tel 090-785 72 11 Britta Erixon Enfält
jack.lysholm@vll.se
britta.erixon.enfalt@vll.se

.


Jämtlands läns landsting


FoU-enheten
Jämtlands läns landsting
831 27 Östersund

Tel 063-14 75 56 Christina Reuterwall
Tel 063-14 24 63 Susanne Johansson
christina.reuterwall@jll.se
susanne.johansson@jll.se

 


Norrbottens läns landsting

FoU-enheten

971 89 Luleå

Tel 070-387 46 85 Karin Zingmark
Tel 0920-28 41 06 Annsofie Nilsson
karin.zingmark@nll.se
annsofie.nilsson@nll.se

 

VISARE NORR 2013