Folke Lithners fond för klinisk diabetesforskning i Norrland      

Diabetes är en sjukdom som blir allt vanligare i alla åldersgrupper. Så har till exempel 20 % av alla 75-åringar i Sverige en känd diabetes. Diabetes innebär ofta bekymmer med behandling av sockerbalansen, men det stora och helt överskuggande problemet är de sjukdomar som hos många diabetiker så småningom drabbar olika delar av cirkulationen, främst hjärna, fötter, njurar och ögon. Sedan många år har Norrlands Universitetssjukhus varit ett framträdande centrum inom dessa områden. En stor del av forskningen går ut på att tidigt förhindra dessa skador och - om skadorna redan skett - bota eller lindra dem. Anmärkningsvärt goda resultat har nåtts vilka uppmärksammats ute i världen. 

Fonden har funnits sedan 1979 i Västerbotten under namnet "Stiftelsen medicinska klinikens forskningsfond för klinisk diabetesforskning". Den finns numera under namnet "Folke Lithners fond för klinisk diabetesforskning i Norrland". Forskningsmedlen utlyses och beviljas genom VISARE NORR som är de fyra Norrlandstingens gemensamma forskningsanslag och utdelas en gång per år. Syftet är att stimulera klinisk diabetesforskning i samverkan mellan Norrlands Universitetssjukhus och de olika landstingen. Av betydelse är också att under årens lopp många bidrag inte bara kommit från Västerbotten utan även från de övriga Norrlandslänen.

VISARE NORR 2013