AVRAPPORTERING      

På projekt som tilldelas anslag ställs krav på vetenskaplig och ekonomisk slutrapport. De som tilldelats anslag ska också redovisa sina projekt och uppnådda resultat för regionförbundet och vid regionala FoU-dagar. Det kan ske i form av föredrag, poster och skriftlig redovisning som upprättas i samband med FoU-dagarna. I respektive basenhets årsrapport till det egna landstinget ska också pågående forskningsprojekt med stöd av VISARE NORR redovisas.

Vid publicering ska anges att forskningsanslag erhållits från VISARE NORR, Norrlandstingens regionförbund (Northern County Councils).

Dispositionstiden är 2 år. Vetenskaplig slutrapport på svenska och ekonomisk slutrapport av hela projektet ska göras senast 30 april året därpå. Anvisningar skickas till huvudsökande ca 1 månad innan detta ska ske. Om du under denna tid fått mer medel från Visare Norr skall slutrapporterna göras när dispositionstiden för de nya medlen går ut.

Vid ansökan godkänner huvudsökande samtidigt att den vetenskapliga slutrapporten publiceras på VISARE NORRs hemsida.


VISARE NORR 2013