Anslag 99/00      
Belopp inom parentes anger anslag för 1996/97 och/eller 1997/98 och/eller 1998/99
Kontaktperson är markerad med fet stil

14. Familjär amyloidos med polyneuropati. Kliniska och experimentella behandlingsförsök, (150 000, 150 000) 200 000 kr
Ole Suhr Överläkare, doc Medicinkliniken, NUS
Kennet Lång Överläkare, doc Medicinkliniken, Piteå sjukhus
Lars Wikström Överläkare Medicinkliniken, Skellefteå lasarett

17. Behandling med DHEA vid dystrophia myotonica, 200 000 kr
Håkan Forsberg Chöl, med Dr Medicinkliniken, Bodens sjukhus
Tommy Olsson Doc, ÖL Medicinkliniken, NUS

19. Riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom hos kvinnor. Betydelse av neuroendokrina störningar och postprandial dyslipidemi, 200 000 kr
Mats Eliasson Överläkare Medicinkliniken Luleå-Bodens sjukhus
Owe Johnson Högskolelektor/öl Univ/Hjärtcentrum, NUS
Tommy Olsson Högskolelektor/öl Univ/Hjärtcentrum, NUS

20. Hjärt-kärlsjukdom i förändring. Sociala villkors betydelse för riskfaktormönster och sjuklighet 200 000 kr
Urban Janlert Epidemiolog Hälsoenheten, Landstingskontoret
Torbjörn Messner Överläkare Medicinkliniken, Kiruna sjukhus
Kjell Asplund Professor Medicinkliniken, NUS
Fritz Huhtasaari Överläkare Medicinkliniken, Luleå sjukhus

7. Akut intermittent porfyri (AIP) - sjuklighet och associerade sjukdomar, (200 000, 200 000) 150 000 kr
Christer Andersson Distriktsläkare, MD Vårdcentralen, Arjeplog
Folke Lithner Docent, överläkare Medicinkliniken, NUS

2. Den normala bakterieflorans betydelse för skyddet mot recidiverande mediaotiter, (100 000, 150 000) 150 000 kr
Krister Tano Överläkare ÖHN, Bodens sjukhus
Sten Hellström Professor Inst för ÖHN-sjukdomar, NUS
Stig E Holm Professor Klin Bakt lab, NUS

15. Progesteroneffekter vid postmenopausal substitutionsbehandling, 150 000 kr
Torbjörn Bäckström Prof/överläkare Kvinnokliniken, NUS
Lotta Andrén ST-läkare Kvinnokliniken, Sundsvalls sjukhus

24. VISARE - PALLIATION - samverkan för ökade kunskaper om vård i livets slutskede, 150 000 kr
Bertil Axelsson Öl Kirurg kliniken, Östersunds sjukhus
Ingegerd Karlberg Spec.läkare Onkologkliniken, NUS

4. Ekokardiografisk bedömning av hjärtfunktion hos patienter och normala, validering av egen utarbetad metod RVOT4fs%, 100 000 kr
Per Lindqvist Biomedicinsk analyt Klinisk Fysiologi, Sundsvalls sjukhus
Anders Waldenström Professor Medicinska institutionen, NUS
Elsadig Kazzam Överläkare Medicinska institutionen, NUS

23. Effekter och bieffekter av atorvastatin givet till patienter med sänkt njurfunktion, 100 000 kr
Bernd Stegmayr Överläkare Medicin kliniken, NUS
Erland Olausson Överläkare Medicin kliniken, Sundsvalls sjukhus
Kerstin Lindberger Överläkare Medicin kliniken, Östersunds sjukhus
Stig Bucht Överläkare Medicin kliniken, Bodens sjukhus

3. 1a. Prevalensen av vestibulit och annan samlagssmärta
3. 1b. Klinisk undersökning av kvinnor med samlagssmärta
100 000 kr
Ingela Danielsson Klinikchef MVC-UM enheten , Sundsvall
Inga Sjöberg Överläkare Kvinnokliniken, NUS

21. Identifering av genetiska faktorer av betydelse vid systemisk lupus erytematosus i norra Sverige, 100 000 kr
Solbritt Rantapää-Dahlqvist Lektor/Öl Reumatolog kliniken, NUS
Torgny Smedby Öl Reum mott, Östersunds sjukhus
Lisbet Söderlund Öl Reum mott, Bodens sjukhus
Johan Back Spec läkare Medicin, Sundsvalls sjukhus

1. Bearbetning av internationella MONICA-data, 60 000 kr
Vivan Lundberg Doktorand MONICA-projektet, Kalix sjukhus
Birgitta Stegmayr Medicine Doktor Medicin kliniken, NUS

5. Värksvaghet vid förlossning i ett innebördsperspektiv- och livshistoriskt perspektiv, (50 000) 60 000 kr
Berit Lundman Univ lektor Institutionen för Omvårdnad, Umeå universitet
Astrid Nystedt Barnmorska Utvecklingsenheten, Sollefteå sjukhus
Marianne Wikman Överläkare Kvinnokliniken, NUS
Ulf Högberg Univ lektor Inst för obstetrik & gynekologi, Umeå universitet

12. Hälsa, attityder och behov hos unga kvinnor och män samt deras erfarenheter och behov av ungdomsmottagningen, 60 000 kr
Monica Jonsson Med Dr Barnmorska Inst för allmänmedicin, NUS
Karin Krååk Förest. Barnmorska Ungdomsmottagningen, Gällivare
Karin Svensson Förest. Barnmorska Ungdomsmottagningen, Umeå
Lillemor Landsten Samordningsbarnmorska Ungdomsmottagningen, Östersund

16. Utv av preventiv metod för bedömning och intervention av förmåga till aktivitets- och arbetsåtergång vid sjukskrivning, 60 000 kr
Annie Jonasson Arb.terap/doktorand Åsele vårdcentral
Christina Eriksson 1:e arbetsterapeut Örnsköldsviks sjukhus

18. Trombos och p-piller regional nationell uppföljning av biverkningsrapportering, 60 000 kr
Eva Samuelsson Distriktsläkare Hälsocentralen, Krokom
Staffan Hägg Specialistläkare Avd för klinisk farmakologi, NUS

Summa kr

2 100 000