Anslag 98/99      
Belopp inom parentes anger anslag för 1996/97 och/eller 1997/98
Kontaktperson är markerad med fet stil

12. Neuroendokrina störningar vid dystrophia myotonica - samband med metabol imbalans och kognitiv dysfunktion, (200 000, 200 000) 200 000 kr
Håkan Forsberg Med dr, chöl Medicinska kliniken, Bodens sjukhus
Tommy Olsson Öl, Doc Medicinska klin/inst, NUS
     
14. Prevention och intervention vid hotande förtidsbörd i Norra sjukvårdsregionen, (150 000, 150 000) 200 000 kr
Ulf Högberg Universitetslektor Obstetrik o Gynekologi/Kvinnokliniken, NUS
Carin Nilses Överläkare Kvinnokliniken, Sundsvalls sjukhus
Susanne Gustafsson Specialistläkare Kvinnokliniken, Skellefteå
Eva Spetz Överläkare Kvinnokliniken, Östersunds sjukhus
     
23. Insulinresistenssyndromet. Hormonella system, hemostasfaktorer och lipoproteiner, (100 000, 150 000) 200 000 kr
Mats Eliasson Överläkare Medicinkliniken, Luleå-Boden
Owe Johnson Högskolelektor/öl Med inst/hjärtcentrum, NUS
Tommy Olsson Högskolelektor/öl Med inst/med klin, NUS
     
27. Familjär amyloidos med polyneuropathi, nya behandlingsförsök och utvärdering av resultaten efter levertransplantation, (150 000) 150 000 kr
Ole B Suhr Docent, överläkare Medicinkliniken, NUS
Kennet Lång Överläkare Medicinkliniken, Piteå lasarett
Lars Wikström Överläkare Medicinkliniken, Skellefteå lasarett
     
22. Arteriosklerotisk kärlsjukdom vid diabetes - en prospektiv studie, (100 000, 100 000) 150 000 kr
Jan Eriksson Doc, öl Diabetesenh, med klin, NUS
Mats Eliasson Med dr, öl Med klin, Luleå-Bodens sjukhus
Maria Svensson Leg läk, doktorand Med klin, NUS
     
15. Spridning av nya förebyggande och sjukvårdande insatser mot hjärt- och kärlsjukdom och dess effekter på befolkningsnivå, 150 000 kr
Birgitta Stegmayr Forskarassistent Med inst, NUS
Torbjörn Messner Överläkare Medicinkliniken, Kiruna sjukhus
     
24. Den normala bakterieflorans betydelse för skyddet mot recidiverande mediaotiter, (100 000) 150 000 kr
Krister Tano Överläkare ÖNH-klin, Bodens sjukhus
Sten Hellström Professor Inst för ÖNH, NUS
Stig E Holm Professor Klin bakt lab, NUS
     
4. Akuta konfusionstillstånd i vården av äldre. Utvärdering av kliniska studier i Umeå, Piteå och Sundsvall, (100 000, 100 000) 150 000 kr
Yngve Gustafson Överläkare/prefekt Geriatriskt centrum, NUS/Ger inst
Agneta Edlund Leg sjuksköterska Piteå Älvdals sjukhus
Maria Lundström Leg sjuksköterska Piteå Älvdals sjukhus
Olov Sandberg Leg läk/doktorand Geriatriskt centrum, NUS/Ger inst
     
9. Ovariella steroiders effekter på mentala och neurologiska funktioner i CNS, (150 000, 100 000) 150 000 kr
Torbjörn Bäckström Professor Kvinnokliniken, NUS
Karin Strandberg-Nöjd Överläkare Kvinnokliniken, Östersunds sjukhus
     
6. Sociala förhållanden och hjärt-kärlsjukdom - en fall-referensstudie, 150 000 kr
Lars Holmgren Samhällsvetare, f-st Samhällsmed enh, Norrbottens läns landsting
Urban Janlert Epidemiolog Samhällsmed, Länsutv enh, Västerb läns landsting
     
2. Hjärtinfarkt hos kvinnor i norra Sverige, (150 000, 100 000) 100 000 kr
Vivan Lundberg Doktorand MONICA-projektet, Kalix sjukhus
Urban Janlert Forskare Västerbottens läns landsting
     
25. Bukaortaaneurysm; epidemiologi, patogenes och patofysiologi, (100 000) 100 000 kr
Anders Wanhainen ST-läkare Kirurg klin, Örnsköldsvik
Martin Björck Med dr, överläkare Kirurg klin, Skellefteå
     
3. Örontrumpetens funktion vid retraktionssjukdom, (100 000, 50 000) 100 000 kr
Marie Bunne Överläkare ÖNH-enheten, Bodens sjukhus
Sten Hellström Professor Inst för ÖNH, Umeå universitet
     
7. Upplevelser i samband med hjärtinfarkt, 50 000 kr
Ella Danielson PhD, Lektor Inst Vård o Omsorg (VÅO), Mitthögskolan, Östersund
Astrid Norberg PhD, Professor Inst för Omvårdnad, Umeå universitet
Marianne Svedlund Ssk, Adj. Doktorand VÅO, Mitthögskolan, Östersund
Inge Axelsson Öl, Doc, Lektor VÅO, Mitthögskolan, Östersund/Östersunds sjukhus
     
21. Endotoxin och endotoxin-antikroppar vid akut systemisk inflammatorisk reaktion (SIRS) under intensivvård i Norra regionen, 50 000 kr
Örjan Eriksson Docent, överläkare Klin kem lab, Bodens sjukhus
Björn Biber Professor Anestesiologi och intensivvård, NUS
Robert von Essen Docent, överläkare Mikrobiologiska lab, Bodens sjukhus
Anders Rydvall Överläkare Intensivvård, NUS
     
20. Värksvaghet vid förlossning i ett innebörds- och livshistoriskt perspektiv, 50 000 kr
Berit Lundman Univ lektor Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet
Astrid Nystedt Barnmorska Utvecklingsenheten, Sollefteå
Marianne Wikman Överläkare Kvinnokliniken, NUS
Ulf Högberg Univ lektor Inst för obstetrik och gynekologi, Umeå universitet
 
Summa kr  

2 100 000