Anslag 97/98      
Belopp inom parentes anger anslag för 1996/97
Kontaktperson är markerad med fet stil

11. Neuroendokrina störningar vid dystrophia myotonica, (200 000) 200 000 kr
Håkan Forsberg Med dr, chöl Medicin klin, Bodens sjukh
Tommy Olsson Doc, öl Medicinska inst/klin, NUS
Anders Rönnblom Doktorand , öl Medicinklin, Bodens sjukh
Åke Danielsson Bitr. prof. öl Medicinska inst/klin, NUS
     
10. Medicinska konsekvenser vid akut intermittent porfyri (AIP), (200 000) 200 000 kr
Christer Andersson Distr.läk, MD Vårdcentralen Arjeplog
Folke Lithner Doc, överläk Med klin, NUS
Torbjörn Bäckström Professor, öl Kvinnoklin, NUS
     
37. Insulinresestenssyndromet. Hormonella system hemastosfaktorer och lipoproteiner, (100 000) 150 000 kr
Mats Eliasson Överläkare Med klin.Luleå-Boden
Owe Johnsson Överläkare Hjärtcentrum, NUS
Tommy Olsson Överläkare Med klin, NUS
     
20. Behandling av familjär amyoloidos (Skellefteåsjukan) med scavengers, 150 000 kr
Ole Suhr Överläkare Med klin, NUS
Lars Wikström Överläkare Med klin, Skellefteå lasarett
Kennet Lång Överläkare Med klin Piteå Älvdals sjukhus
     
29. Prevention och intervention vid hotande förtidsbörd i Norra Sjukvårdsregionen, (150 000) 150 000 kr
Ulf Högberg Univ lektor Inst. Obstetrik & Gynekologi
Susanne Gustafsson Spec läkare Kvin klin. Skellefteå lasarett
Kajsa Åberg Samhällsmed ch Samh med avd, Norrbottens läns landsting
Mats Hultman Överläkare Kvinnoklin. Östersunds sjukhus
     
30. Dysfunktionellt värkarbete - epidemiologiska och cellulära studier, (100 000) 100 000 kr
Ulf Högberg Univ lektor Inst. Obstetrik & Gynekologi, NUS
Susanne Gustafsson Spec läkare Kvinnoklin. Skellefteå lasarett
Lars Berglund Chefsöverläkare Kvinnoklin. Sundsvalls sjukhus
     
15. Longitudinell uppföljningsstudie av 76 anorexiapatienter behandlade inom BUP i fyra norrlandslän, 100 000 kr
Karin Nilsson Psykolog BUP-klin. Sundsvalls sjukhus
Bruno Hägglöf Docent Avd för BUP, NUS
Erik Abrahamsson Handledare BUP-klin. Östersunds sjukhus
Anna Torbiörnsson Psykolog PBU, Luleå
     
3. Bukaortaaneurysm, dess patogenes och patofysiologi, 100 000 kr
Anders Wanhainen ST-läkare Kir klin. Ö-viks sjukhus
Martin Björck Överläkare Kir klin. Skellefteå lasarett
     
6. Barnallergistudien i Jämtland (BAS). Utveckling av sensibilisering och atopi under tidiga barnaår, (100 000) 100 000 kr
Anna Sandin Specialistläkare Barn klin, Östersunds sjukhus
Lennart Bråbäck Med dr forsk hand FOU-centrum, Sundsvalls sjukhus
     
28. Hemostasfaktorer som prediktor för död, hjärtinfarkt och stroke i Västerbotten, 100 000 kr
Kurt Boman Doc. överläk Med geriatrik klin, Skellefteå lasarett
Jan-Håkan Jansson Överläkare Med geriatrik klin, Skellefteå lasarett
Torbjörn Nilsson Doc. överläk Klin kem lab. NUS
Fritz Huhtasaari Överläkare Med klin, Boden-Luleå
     
32. Ovariella steroiders effekter på mentala och neurologiska funktioner samt verkningsmekanismer i CNS, (150 000) 100 000 kr
Torbjörn Bäckström Professor Kvinnoklin NUS
Karin Nöjd Strandberg Överläkare Kvinnoklin, Östersunds sjukhus
     
8. Hjärtinfarkt hos kvinnor i norra Sverige, (150 000) 100 000 kr
Vivan Lundberg Doktorand MONICA-proj. Kalix sjukhus
Urban Janlert Epidemiolog Landstingets kansli, Västerbotten
     
22. Arteriosklerotisk kärlsjukdom vid diabetes - en prospektiv studie, (100 000) 100 000 kr
Jan Eriksson Doc öl Diabetesenhet med klin, NUS
Mats Eliasson Med dr öl Med klin. Luleå lasarett
Maria Svensson Leg läk.doktorand Med klin. NUS
     
26. Den normala bakterieflorans betydelse för skyddet mot recidiverande mediaotiter, (10 000) 100 000 kr
Krister Tano ST-läkare ÖNH-klin, Bodens sjukhus
Sten Hellström Professor Inst för öron-,näsa-,halssjukdom. NUS
Stig E Holm Professor Inst för klin bakteriologi, NUS
     
13. Genetikens betydelse för uppkomsten av slaganfall, (10 000) 100 000 kr
Birgitta Stegmayr Forskarass (MFR) Med klin. NUS
Mats Eliasson Överläkare Med klin. Luleå lasarett
     
5. Akuta konfusionstillstånd i vården av äldre. Utvärdering av kliniska studier i Umeå, Piteå och Sundsvall, (100 000) 100 000 kr
Yngve Gustavsson ÖL/prefekt Geriatriskt centrum, NUS
Agneta Edlund Leg sjuksköt. Piteå Älvdals sjukhus
Maria Lundström Leg sjuksköt. Piteå Älvdals sjukhus
Olov Sandberg Leg läk/doktor Geriatriskt centrum, NUS
     
23. Funktionsstörningar vid sväljning och tal hos snarkare före, (100 000) 50 000 kr
Annika Isberg Kl ch tjl -97 prof Inst för oral diagn rad Umeå universitet
Mats Nilsson Öl ÖNH-klin Östersunds sjukhus
     
14. Örontrumpetens funktion vid retraktionssjukdom, (100 000) 50 000 kr
Marie Bunne Överläkare ÖNH-enheten, Bodens sjukhus
Sten Hellström Prof prefekt Inst för ÖNH Umeå universitet
     
2. Skolelevers psykosociala arbetsmiljö och hälsa ur ett genusperspektiv, (150 000) 50 000 kr
Katja Gillander Gådin Proj.anst HPA Landstingets kansli, Härnösand
Anne Hammarström Lektor Inst för allmän med, NUS
Urban Janlert Epidemiolog Landstingets kansli, Västerbotten
     
Summa kr  

2 100 000