Anslag 96/97      
 
2. Neuroendokrina störningar vid dystrophia myotonica, 200 000 kr
Håkan Forsberg Med dr, chöl Medicinkliniken, Bodens sjukhus
Tommy Olsson Doc, öl Medicinska Institutionen/kliniken, NUS
Anders Rönnblom Doktorand, öl Medicinkliniken, Bodens sjukhus
Åke Danielsson Bitr prof, öl Medicinska inst/klin, NUS
     
15. Medicinska konsekvenser vid akut intermittent porfyri (AIP), 200 000 kr
Christer Andersson Distr.läk Vårdcentralen, Arjeplog
Folke Lithner Docent, överläk Medicinkliniken, NUS
Torbjörn Bäckström Professor, överläk Gyn och kvinnokliniken, NUS
     
1. Ovariella steroiders effekter på mentala och neurologiska funktioner samt verkningsmekanismer i CNS, 150 000 kr
Torbjörn Bäckström Professor Kvinnokliniken, NUS
Marie Bixo Överläkare/lektor Kvinnokliniken, NUS
Karin Nöjd-Strandberg Överläkare Kvinnokliniken, Östersunds sjukhus
     
7. Prevention och intervention vid hotande förtidsbörd i Norra Sjukvårdsregionen, 150 000 kr
Ulf Högberg Tf professor Kvinnokliniken, NUS
Leif Eriksson Överläkare Kvinnokliniken, NUS
Frank Svensson Leg läk Kvinnokliniken, Gällivare lasarett
Susanne Gustafsson Leg läk Kvinnokliniken, Skellefteå lasarett
     
32. Skolelevers psykosociala arbetsmiljö och hälsa ur ett genusperspektiv, 150 000 kr
Katja Gillander Gådin Projektledare HPA,Landstingets kansli, Härnösand
Anne Hammarström Lektor Inst för allmänmedicin, NUS
Urban Janlert Epidemiolog Landstingets kansli, Umeå
     
5. Hjärtinfarkt hos kvinnor i norra Sverige, 150 000 kr
Vivan Lundberg Sjuksköterska MONICA-projektet, Kalix sjukhus
Urban Janlert Epedimiolog Landstingets kansli, Umeå
     
3. Örontrumpetens funktion vid retraktionssjukdom, 100 000 kr
Marie Bunne Överläkare ÖNH-enheten, Bodens sjukhus
Sten Hellström Professor, prefekt Inst för ÖNH, Umeå universitet
     
9. Barnallergistudien i Jämtland (BAS), Utveckling av sensibilisering och atopi under tidiga barnaår, 100 000 kr
Anna Sandin Underläkare Barn- och Ungdomskliniken, Ö-sund sjukhus
Lennart Bråbäck Med dr forsknings FoU Centrum, Sundsvalls sjukhus
     
     
6. Dysfunktionellt värkarbete - epidemiologiska och cellulära studier, 100 000 kr
Lars Berglund Chefsöverläkare Kvinnoklin, Sundsvalls sjukhus
Torbjörn Bäckström Professor Kvinnoklin, NUS
Ulf Högberg Tf professor Kvinnoklin, NUS
Susanne Gustafsson Lek läk Kvinnoklin, Skellefteå lasarett
     
16. Stöd till anhöriga och vårdare av personer med demenssjukdom och störande beteende på institution, 100 000 kr
Berit Lundman FOU-handledare Primärvårdens utvecklingsenhet S-vall sjukhus
Per-Olof Sandman Vårdutvecklare Geriatriskt Centrum, NUS
Gösta Bucht Professor Geriatriskt Centrum, NUS
Sture Eriksson Överläkare Geriatriskt Centrum, NUS
     
18. Funktionsstörningar vid sväljning och tal hos snarkare före och efter operation mot snarkning, 100 000 kr
Annika Isberg Klinikch, professor Inst för Oral diagn rad, Umeå universitet
Mats E Nilsson Överläkare ÖNH-kliniken, Ö-sund sjukhus
     
23. Insulinsresistenssyndromet. Hormonella system, hemostasfaktorer och lipoproteiner, 100 000 kr
Mats Eliasson Överläkare Medicinkliniken Luleå-Boden
Fritz Huhtasaari Överläkare Medicinkliniken Luleå-Boden
Owe Johnsson Överläkare Medicinkliniken, NUS
Tommy Olsson Överläkare Medicinska inst, Umeå universitet
     
26. Apoptos i endometriet och endometriecancer, 100 000 kr
Marju Dahmun Överläkare Kvinnokliniken, S-vall sjukhus
Karin Boman Överläkare Gyn-onkologiska kliniken, NUS
Stefan Cajander Överläkare Patologiska Institutionen, NUS
Torbjörn Bäckström Prof/överläk Kvinnokliniken, NUS
     
29. Arteriosklerotisk kärlsjukdom vid diabetes - en prospektiv studie, 100 000 kr
Jan Eriksson Doc,överläkare Diabetesenheten, med klin, NUS
Mats Eliasson Med dr, överläkare Med kliniken, Luleå lasarett
     
30. Psykologiska reaktioner och bemötande i samband med mammografiscreening, 100 000 kr
Per Olsson Distr läk,doktorand Skönsmons vårdcentral, Sundsvall
Stina Carlsson Överläkare Mammografienheten, NUS
     
31. Akuta konfusionstillstånd i vården av äldre. Utvärdering av kliniska studier i Umeå, Piteå och Sundsvall, 100 000 kr
Yngve Gustavsson Överläk/prefekt Geriatriskt Centrum, NUS
Agneta Edlund Leg sjuksköterska Piteå Älvdals sjukhus
Olov Sandberg Leg läk doktorand Geriatriskt Centrum, NUS
     
10. Den normala bakterieflorans betydelse för skyddet mot recidiverande mediaotiter, 10 000 kr
Krister Tano ST-läkare ÖNH-klin, Bodens sjukhus
Sten Hellström Professor Inst för öron-, näsa-, halssjukdomar, NUS
Stig E Holm Professor Inst för klin bakteriologi, NUS
     
11. Hur förbättra långtidsresultaten efter knäprotes, speciellt hos reumatiker och yngre artrotiker, 10 000 kr
Kjell G Nilsson Överläk, Med dr Ortopedkliniken, NUS
Arne Henriksson Överläkare Ortopedkliniken, Bodens lasarett
Bo Norgren Överläkare Ortopedkliniken, S-vall sjukhus
Tore Dalén Överläkare Ortopedkliniken, NUS
     
12. Otit orsakad av Moraxella catarrhalis, 10 000 kr
Eva Westman ST-läkare ÖNH-kliniken, S-vall sjukhus
Ulf Johansson Överläkare ÖNH-kliniken, S-vall sjukhus
Sten Hellström Professor ÖNH-kliniken, NUS
     
13. Godartad prostataförstoring - ett geriatriskt problem - utvärdering av mikrovågsvärmebehandling, 10 000 kr
Tomas Eliasson Avd läkare Urol kliniken, NUS
Gunnar Pettersson Överläkare Urol kliniken, Bodens sjukhus
     
14. Intramedullär fixation av tibiafrakturer med eller utan förborrning, 10 000 kr
Tor Melander Spec läk/med dr Ortopedkliniken, Ö-sund sjukhus
Michelle Guez ST-läkare Ortopedkliniken, NUS
Tomas Borg ST-läkare Ortopedkliniken, Ö-sund sjukhus
     
17. Bröstcancerscreening i norra regionen, 10 000 kr
Pál Bordás Överläkare Mammografiavdelningen, Luleå sjukhus
Per Lenner Docent, överläkare Onkologiskt Centrum, NUS
Olof Sunnegårdh Chefsöverläkare Basenheten radiologi, Luleå sjukhus
     
19. Whiplashtrauma och käkledsskador, 10 000 kr
Annika Isberg Klin chef, professor Oral diagnostisk radiologi, Umeå universitet
Henrik Bergman Överläkare Rtg avd, Sundsvall sjukhus
     
20. Kvinnors och deras anh. upplevelser i samband med hjärtinfarkt, samt pers. uppfattn. av omvårdnaden, 10 000 kr
Astrid Norberg Professor Inst för omvårdnadsforskning, Umeå universitet
Ella Danielsson Univers lektor Inst för vård och omsorg, Mitthögskolan Ö-sund
Marianne Svedlund Leg ssk/doktorand Inst för vård och omsorg, Mitthögskolan Ö-sund
Kerstin Lindberger Överläkare/tf klinikch Medicin kliniken, Ö-sund sjukhus
     
22. Genitikens betydelse för uppkomsten av slaganfall, 10 000 kr
Birgitta Stegmayr Forskarassistent Medicinkliniken, NUS
Mats Eliasson Överläkare Medicinkliniken, Luleå lasarett
     
25. Klozapininducerad diabetes och glukosintolerans. Prevalens och mekanism, 10 000 kr
Staffan Hägg ST-läkare Avd för Klinisk Farmakologi, NUS
Lars Joelsson Överläkare Barnpsyk kliniken, Gällivare
     
Summa kr  

2 100 000