Anslag 2006      

Belopp inom parentes anger tidigare forskningsanslag från Visare Norr och/eller ur Folke Lithners fond för diabetesforskning i Norrland. Kontaktperson är markerad med fet stil

1. MONICA-projektets befolkningsstudier - en gemensam forskningsresurs för våra folksjukdomar i norra Sverige (250 000 250 000 ) 190 000
Birgitta Stegmayr Docent, lektor  Medicin, Umeå universitet
Mats Eliasson Docent, överläkare  Medicinkliniken, Sunderby sjukhus
Urban Janlert Professor  Epidemiologi, Umeå universitet
Kjell Asplund  Adj professor  Medicin, Umeå universitet
2.  Hjärtengagemang vid dystrophia myotonica; långtidsuppföljning och utveckling av nya diagnostiska metoder  175 000
Bert-Ove Olofsson Professor Instutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet
Håkan Forsberg Överläkare Sunderby sjukhus
Dan Lundblad  Överläkare Sunderby sjukhus
Urban Wiklund Docent/forskass  NUS
 
27.  Fenotyp och biopsi studie av patienter med familjär smärtokänslighet av Norrbottens typ  175 000
Jan Minde Överläkare Ort klin, Gällivare sjukhus
Göran Toolanen Docent, Överläkare Ort klin, NUS
Olle Svensson Professor, överläkare Ort klin, NUS
Monica Holmberg Ph dr Bioscience inst, Umeå
 41.  Menopaus, central fetma och hjärt- kärlsjukdom  175 000
Tommy Olsson Professor/ÖL Univ/Med klin, Umeå
Mats Eliasson  Docent/ÖL Medicinkliniken, Sunderby sjukhus
Cecilia Mattsson Med dr/ST-läkare  Medicinkliniken, NUS
Stefan Söderberg Klin ass/b överläk Univ/Hjärtcentrum, NUS
18. Ökar förekomsten av astma fortfarande bland vuxna? - Trender i prevalens och incidens av astma under 10 respektive 20 år  125 000
Eva Rönmark Operativ chef, Med dr Vo medicin, OLIN-studierna, Sunderby sjukhus
Thomas Sandström Professor Lung- och allergikliniken, NUS
42. Trender i prevalens av astma och allergi bland barn under en 10 års period, - har ökningen i astmaprevalens avstannat? - har riskfaktormönstret förändrats?  125 000
Eva Rönmark Operativ chef, med dr  VO medicin OLIN-studierna, Sunderby sjukhus
Anna Winberg Barnläkare  Barn- och ungdoms kliniken, NUS
 
28. The natural history of the disease progress of COPD; Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom, KOL, hypoxi i relation till lungfunktion och sjukdomsutveckling  125 000
Anne Lindberg Med Dr, Överläkare  Lung- och allergisektionen, Sunderby sjukhus
Thomas Sandström Professor  Lung- och allergikliniken, NUS
Lars-Gunnar Larsson Med Dr, Överläkare   OLIN-studierna, Lung- och allergisektionen, Sunderby sjukhus
13. Klinisk och genetisk amyloidosforskning vid Medicinkliniken och enheten för medicinsk och klinisk genetik, Norrlands Universitetssjukhus och Piteå Älvdals sjukhus  125 000
Ole Suhr ÖL, prof  Medicinska kliniken, NUS
Gösta Holmgren Prof em   Inst Medicinsk biovetenskap, NUS
Kenneth Lång Överläkare Medicin, Piteå Älvdals sjukhus
46D . Utveckling av fetma och nedsatt glukostolerans (impaired fasting glucose, impaired glucose tolerance, diabetes) i norra Sverige. Epidemiologisk övervakning och riskfaktornanlys (210 000) 
varav 40 000 kr ur Folke Lithners fond för diabetesforskning i Norrland
165 000
Stefan Söderberg ÖL/Klin ass Hjärtcentrum, NUS 
Tommy Olsson Professor Inst för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet
Olov Rolandsson Lektor, distriktsläk Bureå vårdcentral
Mats Eliasson Docent, ÖL Medicin kliniken, Sunderby sjukhus
  
10D. Identifiering av sjukdomgener i familjer med typ 1 diabetes och andra autoimmuna sjukdomar
 
varav 40 000 kr ur Folke Lithners fond för diabetesforskning i Norrland
140 000
Mats Eliasson  Docent, överläkare Medicinkliniken, Sunderby sjukhus 
Dan Holmberg Professor Medicinsk genetik, NUS
36. Ärftliga retinala dystrofier i norra Sverige. Identifiering av bakomliggande genetiska defekter vid olika kliniska manifestationer (225 000)  100 000
Irina Golovleva Sjukhusgenetiker Klinisk genetik, NUS
Ola Sandgren Universitetslektor Oftalmiatrik/klinisk vetenskap, NUS
Gregory Olsson-Lalor Specialistläkare Ögonkliniken, Sunderby sjukhus
19. Mekanismer bakom stress och könshormon framkallad depression (100 000) 75 000
Torbjörn Bäckström Prof/över läk  Kvinnokliniken, NUS
Lotta Andreén Överläk/doktorand Kvinnokliniken, Sundsvalls sjukhus
7. WOLF projektet: Förutsättningar för god forskning om ett hälsosamt arbetsliv  45 000
Anders Knutsson Prof, läkare Mittuniv.+Sundsvalls sjukhus
Berndt Karlsson Läkare Yrkes & Miljömedicinska kliniken NUS
23. Kan utvidgad provtagning och analys med molekylärbiologisk metodik (PCR) förbättra påvisandet av sena protesinfektioner?  75 000
Micael Widerström ÖL Infektionskliniken, Östersunds sjukhus
Tor Monsen ÖL Avdelning för klinisk bakteriologi, NUS
Anders Nyberg ÖL  Laboratoriemedicin, Sundsvalls sjukhus
Stergios Lazarinis ST läkare  Ortopedkliniken, Sunsvalls sjukhus
32. Betydelse av nätets tjocklek vid operation för ljumskbråck? En expertbaserad randomiserad studie i Norra Sjukvårdsregionen  75 000
Erik Nilsson Professor  Kirurgkliniken, NUS
Pär Nordin Överläkare Kirurgkliniken, Östersund sjukhus
Markku Haapamäki Överläkare Kirurgkliniken, NUS
Georgios Stylianidis ST-läkare Kirurgiska kliniken, NUS
12 "Kartläggning av familjer med långt QT syndrom i delar av den nordsvenska populationen med syfte att identifiera indikatorer för riskbedömning och behandling"  75 000
Annika Rydberg ÖL  Barnhjärtmott, BUK, NUS
Rein Florell VC BUK, Örnskökdsviks sjukhus
Per Fahlesson VC  BUK, Sunderby sjukhus
Steen Jensen ÖL Hjärtcentrum, NUS
17. Renskötande svenska samers psykosociala hälsa  75 000
Lars Jacobsson Professor Enh för psykiatri, Umeå universitet
Stefan Bergström Divisionschef  Vuxenpsykiatrin i Norrbotten
37. Fallolyckor och förvirringstillstånd efter höftfraktur hos människor med demenssjukdom  45 000
Yngve Gustavsson  Professor/ÖL Geriatriskt centrum, NUS
Lars Nyberg Professor/sjukgym Luleå tekniska universitet
Agneta Edlund Sjuksköterska Medicin-rehabkliniken, Piteå Älvdals sjukhus
35. Riskfaktorer för venös tromboembolism och blödning under behandling med warfarin  45 000
Jan-Håkan Jansson Docent, ÖL Medicin-geriatrik-klinken, Skellefteå lasarett
Anders Själander Överläkare  Medicinkliniken, Sundsvalls sjukhus
Lars Johansson Överläkare Medicin-geriatrik-klinken, Skellefteå lasarett
Marcus Lind ST-läkare, doktorand Medicin-geriatrik-klinken, Skellefteå lasarett
33. Kan behandling av hjärtsvikt styrd av BNP-nivån medföra ökad överlevnad och minskat sjukvårdsbehov?  45 000
Kurt Boman  Professor, ÖL  Medicin-geriatrik-kliniken, Skellefteå lasarett
Dan Lundblad Lektor, ÖL Medicinkliniken, Sunderby sjukhus
Per Anders Wiklund Överläkare Hjärtcentrum, NUS
45. Utveckling och validering av riskekvationer för hjärtinfarkt och stroke baserad på endpoints 1989-2003 bland 72 551 deltagare i Västerbottens hälsoundersökningar (100 000)   45 000
Lars Weinehall Docent,allmänläk  Epidemiologi/FoUU-staben 24/05
Torbjörn Messner Överläkare Medicinkliniken, Kiruna sjukhus
Birgitta Stegmayr Docent MONICA-sekretariatet, Med klin, NUS
22D. Fördelning av fettsyror i erytrocytmembran som markör för intag av fettkvalité och utveckling av diabetes 
varav 20 000 kr ur Folke Lithners fond för diabetesforskning i Norrland
65 000
Benno Krachler ST-läkare, doktorand Medicinkliniken Kalix sjukhus
Bernt Lindahl Överläkare Beteendemedicin, Inst för folkhälsa och klinisk m, NUS
26. Utvärdering av ett program för att minska riskfaktorer för fall hos personer som drabbats av stroke - en randomiserad kontrollerad studie  45 000
Per Wester Professor Medicinkliniken, NUS
Eva Olsson Doktorand, Leg SG Inst för samhällsmedicin & rehabilitering, Umeå universitet
Lars Nyberg  Professor Inst för hälsovetenskap, Sunderby sjukhus
34. Jämförelse mellan minilaparotomi och laparoskopisk kolecystektomi vid operation för gallblåserelaterad sjukdom  45 000
Erik Nilsson Professor Kirurgiska kliniken, NUS
Markku Haapamäki Överläkare Kirurgiska kliniken, NUS
Pär Nordin  Överläkare  Kirurgiska kliniken, Östersunds sjukhus
Mats Rosenmuller Kirurg specialist Kirurgiska kliniken, NUS
47. IVA i Norr i Samverkan. Med fokus på 2 delstudier. Sepsis: förekomst, behandling och outcome. Glutaminets betydelse vid svår sjukdom  45 000
Ola Winsö Univ.lektor  Operationscentrum, NUS
Per Eriksson Överläkare Intensivavd, Sundsvalls sjukhus
4. Könssteroiders, kronisk stress och vålds betydelse för svåra premenstruella besvär  40 000
Birgitta Segebladh Spec.läkare Kvinnokliniken Sundsvalls sjukhus
Marie Bixo Doc/öl/lektor Inst klin vet, enh för obstetrik/gynekologi
38. Förhållandet mellan fysisk aktivitet, inflammationsmarkörer och kardiovaskulära riskfaktorer samt risk för hjärtinfarkt och stroke i Norra Sverige (80 000 100 000)  40 000
Lars Johansson  Överläkare Medicin-geriatrik-kliniken, Skellefteå lasarett 
Kurt Boman Professor/ÖL Medicin-geriatrik-kliniken, Skellefteå lasarett
Torbjörn Messner Univ.lektor Medicinkliniken, Kiruna sjukhus
Bernt Lindahl  Överläkare Beteendemedicin, NUS
 
SUMMA 2 500 000 kr