Anslag 2005      

Belopp inom parentes anger tidigare forskningsanslag från Visare Norr och/eller ur Folke Lithners fond för diabetesforskning i Norrland. Kontaktperson är markerad med fet stil

21D. Hur uppstår hjärt-kärlsjukdom vid övervikt (225 000, 150 000)
varav 50 000 kr ur Folke Lithners fond för diabetesforskning i Norrland
300 000 kr
Tommy Olsson Prof/överläkare

Univ/Med klin, NUS

Mats Eliasson Docent/överläkare

Medicinkliniken, Sunderby sjukhus

Cecilia Mattsson Med dr/ST-läkare

Medicinkliniken, NUS

Stefan Söderberg Klin ass/B överläk

Univ/Hjärtcentrum, NUS

13. MONICA-projektets befolkningskohorter - en gemensam forskningsresurs för våra folksjukdomar i norra Sverige (250 000) 250 000 kr
Birgitta Stegmayr

Docent, lektor

Medicin, Umeå universitet

Torbjörn Messner

Lektor, överläkare

Medicin, Kiruna lasarett

Urban Janlert

Professor

Epidemiologi, Umeå universitet

Kjell Asplund

Adj Professor

Medicin, Umeå universitet

1. Ärftliga retinala dystrofier i norra Sverige. Identifiering av bakomliggande genetiska defekter vid olika kliniska manifestationer 225 000 kr
Irina Golovleva Sjukhusgenetiker Klinisk Genetik, NUS
Ola Sandgren Universitetslektor Inst f Klin Vetenskap/Oftalmiatrik, Umeå universitet
Gregory Olsson-Lalor Specialistläkare Ögonkliniken, Sunderby sjukhus

7. Uppföljningsstudie av Primärregistret för prostatacancer i Norra regionen (150 000)

185 000 kr
Pär Stattin Univ lektor/överläk Urol inst+urol klin, NUS
Lena Damberg Chef OC OC, NUS
Gunnar Pettersson Överläkare Urol klin, Sunderby sjukhus
Lars Danielsson Klinikchef Urol klin, Sundsvalls sjukhus
25. Analys av kandidatgener i relation till klinisk fenotyp samt förekomst av auto-antikroppar innan sjukdoms debut av systemisk lupus erythematosus i Norra Regionen  185 000 kr
Solbritt Rantapää Dahlqvist Prof/överläkare Reumatologkliniken, NUS
Bozena Möller Överläkare Reumatologenheten, Sunderby sjukhus
Torgny Smedby Överläkare Reumatologkliniken, Östersunds sjukhus
Staffan Magnusson Överl/v chef Medicinkliniken, Sundsvalls sjukhus
8D. Utveckling av fetma och nedsatt glukostolerans (impaired fasting glucose, impaired glucose tolerance, diabetes) i norra Sverige. Epidemiologisk övervakning och riskfaktoranalys.
varav 25 000 kr ur Folke Lithners fond för diabetesforskning i Norrland
210 000 kr
Stefan Söderberg Klin ass, överläkare Univ/Hjärtcentrum, NUS
Tommy Olsson Prof, överläkare Univ/Medicin klin, NUS
Olov Rolandsson Lektor, distriktsläk Bureå vårdcentral
Mats Eliasson Docent, överläkare Med klin, Sunderby sjukhus
6D. Ärftlig diabetes i Norrbotten - Genos Diabetes (180 000, 200 000)
varav 25 000 kr ur Folke Lithners fond för diabetesforskning i Norrland
210 000 kr
Mats Eliasson Överläkare/docent Medicin, Sunderby sjukhus
Dan Holmberg Professor Inst för Medicinsk biovetenskap, Umeå universitet
17. Trombocytaktivering och leptin i en slumpad, åldersstratifierad normalpopulation 135 000 kr
Thomas Mooe Överläkare, Docent Område Medicin, Östersunds sjukhus
Stefan Söderberg Överläk, Med dr Kardiologavd Hjärtcentrum, NUS
18. Behandling av avancerad pankreascancer - en randomiserad fas-3 studie 100 000 kr
Peter Naredi Professor Kirurgiska kliniken, NUS
Erik Nilsson Överläkare Kirurgiska kliniken, Sunderby sjukhus
Lars Franzén Professor Onkologiska kliniken, Sundsvalls sjukhus
Conny Svensson Överläkare Kirurgiska kliniken, Östersunds sjukhus
20. Förhållandet mellan fysisk aktivitet, inflammationsmarkörer och kardiovaskulära riskfaktorer samt risk för hjärtinfarkt och stroke i Norra Sverige (80 000) 100 000 kr
Lars Johansson Överläkare Medicin-geriatrik-klin, Skellefteå lasarett
Kurt Boman Professor-överläk Medicin-geriatrik-klin, Skellefteå lasarett
Torbjörn Messner Universitetslektor Medicinkliniken, Kiruna sjukhus
Bernt Lindahl Överläkare Beteendemedicin, NUS
12. Samband mellan Obstruktiv Sömnapné och Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom (Overlap syndrom) och dess Cardio-Vaskulära konsekvenser 100 000 kr
Lars-Gunnar Larsson Överläkare, Med Dr Lung och Allergisektionen, Sunderby sjukhus
Karl Franklin Överläk, Doc Lektor Lung och Allergisektionen, NUS
Anne Lindberg Överläkare Lung och Allergisektionen, Sunderby sjukhus
23. Plasmabyte vid multiorgansvikt (80 000) 100 000 kr
Bernd Stegmayr Prof/överläkare Medicinkliniken, NUS
Erland Olausson Överläkare Medicinkliniken, Sundsvalls sjukhus
Kerstin Lindberger Överläkare Medicinkliniken, Östersunds sjukhus
Mats Eriksson Överläkare Infektionskliniken, NUS
16. Belastningsskador i käk- och nacksystemet bland den kvinnliga samiska befolkningen i Sverige - en kvantitativ och kvalitativ studie 100 000 kr
Christina Storm Distriktstandläkare Folktandvården, Kiruna
Anders Vännman Universitetslektor Klinisk oral fysiologi, NUS
24. Utveckling och validering av riskekvationer för hjärtinfarkt och stroke baserad på endpoints 1989-2000 bland 64 468 deltagare i Västerbottens Hälsoundersökningar. 100 000 kr
Lars Weinehall Docent Epidem & folkhälsovetenskap, Umeå universitet
Torbjörn Messner Överläkare Medicinkliniken, Kiruna sjukhus
Mats Persson Familjeläkare Ersboda vårdcentral, Umeå
Birgitta Stegmayr Docent Monica-sekretariatet, Medicinkliniken, NUS
3. Könshormon påverkan av hjärnan; Humörpåverkan vid oral progesteronbehandling 100 000 kr
Torbjörn Bäckström Prof/Överläkare Obstetrik och gynekologi/kvinnokliniken, NUS
Lotta Andréen Överläkare Sundsvalls sjukhus, Kvinnokliniken
SUMMA 2 400 000 kr