Anslag 2004      

Belopp inom parentes anger tidigare forskningsanslag från Visare Norr och/eller ur Folke Lithners fond för diabetesforskning i Norrland. Kontaktperson är markerad med fet stil

5.   MONICA-projektets befolkningskohorter - en gemensam forskningsresurs för våra folksjukdomar i norra Sverige 250 000 kr
Birgitta Stegmayr Docent, lektor Medicin, Umeå universitet
Dan Lundblad Lektor, överläkare Medicin, Sunderby sjukhus
Torbjörn Messner Lektor, överläkare Medicin, Kiruna sjukhus
Kjell Asplund Professor Medicin, Umeå universitet
7.   Ärftlig hjärtinfarkt i Norr- och Västerbotten (200 000, 250 000)        200 000 kr 
Owe Johnson Univ lekt/öl Univ./Hjc NUS
Dan Lundblad Univ lekt/öl Sunderby sjukhus
Torbjörn Messner Univ lekt/öl Kiruna sjukhus
Dan Holmberg Professor UCMM, Umeå universitet
3D.  Ärftlig typ 2 diabetes i Norr och Västerbotten 
- GENOS Diabetes
(180 000)

(varav 25 000 kr ur Folke Lithners fond för diabetesforskning i   Norrland)
200 000 kr
Mats Eliasson Överläkare, docent Medicin, Sunderby sjukhus
Bernt Lindahl Överläkare Beteendemedicin, NUS
Dan Holmberg Professor UCMM, Umeå universitet
Karin Ruikka Forskningssköterska GENOS-sekreteriatet, Luleå
4D.  Tidstrender i förekomst av fetma och typ 2 diabetes i 
norra Sverige

(varav 25 000 kr ur Folke Lithners fond för diabetesforskning i   Norrland)
180 000 kr
Mats Eliasson Överläkare, docent Medicin, Sunderby sjukhus
Bernt Lindahl Överläkare Beteendemedicin, NUS
Stefan Söderberg Överläkare Hjärtcentrum, NUS
Karin Ruikka Forskningssköterska GENOS-sekretariatet, Luleå
6.   Genetikens betydelse för uppkomsten av slaganfall i Norrbotten och Västerbotten (150 000, 175 000) 150 000 kr
Birgitta Stegmayr Univ lektor/docent Med/Inst för folkhälsa o klin med, Umeå universitet
Torbjörn Messner Överläkare, lektor Medicinska klin, Kiruna sjukhus
Per-Gunnar Wiklund Doktorand, läkare Medicinska klin, NUS
Dan Holmberg Professor Umeå Centr.för Molekylär med, Umeå universitet
32.  Hur uppstår hjärt kärlsjukdom vid övervikt? (225 000) 150 000 kr
Tommy Olsson Prof/Överläk Univ/Med klin, Umeå
Mats Eliasson Docent/Överläk Med klin, Sunderby sjukhus
Cecilia Mattsson Med dr/ST läk Med klin, NUS
Stefan Söderberg Klin ass/B överläk Univ/Hjärtcentrum, NUS
8.   Klassifikation och behandling av handledsfrakturer (radiusfrakturer) 100 000 kr
Mats Wadsten Överläkare Ortoped klin, Sundsvalls sjukhus
Gunnar Buttazzoni Överläkare Ortoped klin, Östersunds sjukhus
Göran Sjödén Docent, överläkare Ortoped klin, Sundsvalls sjukhus
22.  Genetisk, epidemiologisk och klinisk studie. Av systemisk lupus erythematosus i Norra regionen (100 000, 100 000) 100 000 kr
Sol-Britt Rantapää-
Dahlqvist
Prof/Öl Reumatolog klin, NUS
Bozena Möller Öl Reum klin, Sunderby sjukhus
Torgny Smedby Öl Reum klin, Östersunds sjukhus
Staffan Magnusson V chef/öl Med klin, Sundsvalls sjukhus
11D.   Kartläggning av sambanden mellan ändringar i kostintag och utvecklingen av typ 2 diabetes (135 000)
(varav 30 000 kr ur Folke Lithners fond för diabetesforskning i   Norrland)
90 000 kr
Bernt Lindahl Överläkare Beteendemedicin, NUS
Benno Krachler ST-läkare Med klin, Kalix sjukhus
14.  Förekomst av psykisk ohälsa bland gravida kvinnor (50 000, 100 000) 100 000 kr
Liselott Andersson BÖL KK, Sunderby sjukhus
Marianne Wulff Överläkare KK, NUS
Marie Bixo Docent KK, NUS
Inger Sundström BÖL/klin ass KK, NUS
25.  Kartläggning av fenotyp och genotyp hos en norrländsk familj med en okänd autosomalt dominant ben-brosk sjukdom (100 000, 175 000) 100 000 kr
Eva-Lena Stattin SPUL Avd för klin genetik, NUS
Ylverton Tegner Docent leg läk Inst f hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet
33.  Utveckling av kardiovaskulär sjukdom och annan komorbiditet hos patienter med tidig reumatoid artrit 80 000 kr
Solveig Wållberg Jonsson Universitetslektor Reumatolog klin, NUS
Kjell Karp Docent Hjärtcentrum (klin fys), NUS
Lisbet Söderlund Öl Reumatolog klin, Sunderby sjukhus
Torgny Smedby Öl Remonthagen-reumatologmott, Östersund
17.  Deliriumforskning i norra regionen (100 000, 75 000) 80 000 kr
Agneta Edlund Ssk/bliv doktorand Akut Rehab, Piteå Älvdals sjukhus
Maria Lundström Ssk/doktorand Ger inst, NUS
Benny Brännström Ssk/Lektor Inst f hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet
24.  Kan plasmabyte gynnsamt påverka behandlingen av patienter med svår sepsis och multiorgansvikt 80 000 kr
Bernd Stegmayr Prof överläk Med klin, NUS
Kerstin Lindberger Överläkare Med klin, Östersunds sjukhus
Erland Olausson Överläkare Med klin, Sundsvalls sjukhus
Stig Bucht Överläkare Med klin, Sunderby sjukhus
9.   Ytreceptorer på epitelceller som förklaring till infektionsbenägenhet 80 000 kr
Krister Tano Överläk. Med Dr ÖNH-klin Sunderby sjukhus
Sten Hellström Professor ÖNH-klin, NUS
18.  Förhållandet mellan fysisk aktivitet, inflamationsmarkörer och kardiovaskulära riskfaktorer samt risk för hjärtinfarkt och stroke i Norra Sverige 80 000 kr
Lars Johansson Överläkare Med ger klin, Skellefteå lasarett
Kurt Boman Professor, överläkare Med ger klin, Skellefteå lasarett
Torbjörn Messner Universitetslektor Med klin, Kiruna sjukhus
Bernt Lindahl Överläkare Beteendemedicin, NUS
20.  Multicenterstudie för prospektiv utvärdering av symtom och biverkningar hos patienter med lokaliserad prostatacancer 80 000 kr
Anders Widmark Öl, prof Onkologi, Umeå universitet
Ove Andrén Öl, prof Urologi, Pite Älvdals sjukhus
Kerstin Åslund Öl Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand
Göran Beskow Öl Urologi, Östersunds sjukhus
30.  Metabola aspekter vid polycytiskt ovarial syndrom 80 000 kr
Åsa Lindholm Spec läk KK, Sunderby sjukhus
Inger Sundström Poromaa BÖL/docent KK, NUS
Marie Bixo BÖL/docent KK, NUS
29D. Förändringar i visceral fettväv och riskfaktorer för metabola syndromet under och efter vistelse på internatbaserat hälsovårdhem
ur Folke Lithners fond för diabetesforskning i   Norrland
20 000 kr
Olov Rolandsson Distr läk med dr Allm med, NUS
Mante Hedman ST-läkare Österåsens Hälsohem
SUMMA

2 200 000 kr