Anslag 2003      

Belopp inom parentes anger tidigare forskningsanslag från Visare Norr och/eller ur Folke Lithners fond för diabetesforskning i Norrland. Kontaktperson är markerad med fet stil

4.   Ärftlig hjärtinfarkt i Norr- och Västerbotten (200 000)                  250 000 kr
Owe Johnson Univ lekt/öl Umeå universitet/Hjärtcentrum, NUS
Dan Lundblad Univ lekt/öl Sunderby sjukhus
Torbjörn Messner Univ lekt/öl Kiruna sjukhus
Gösta Holmgren Professor Klin genetik, NUS
25D. Hur uppstår hjärt-kärlsjukdom vid övervikt?                                225 000 kr
(varav 50 000 kr ur Folke Lithners fond för diabetesforskning i Norrland)

Tommy Olsson

Professor/överläkare

Medicinkliniken, NUS

Mats Eliasson Docent/överläkare Medicinkliniken, Sunderby sjukhus

Owe Johnson

Univ lektor/överläkare

Hjärtcentrum, NUS

Stefan Söderberg

Klin ass/bitr överläk

Hjärtcentrum, NUS

14.  Hemostasfaktorer i Norra Sverige - en populationsstudie (150 000) 175 000 kr

Jan-Håkan Jansson

Docent, överläkare

Medicinklniken, Skellefteå lasarett

Mats Eliasson

Docent, överläkare

Medicinkliniken, Sunderby sjukhus

1.   Barnallergistudien i Jämtland BAS: Allergy and immune responses to allergens in children and the environment (100 000, 200 000)                                     175 000 kr

Anna Sandin

Överläkare

Barn- och ungdomskliniken, Östersunds sjukhus

Lennart Bråbäck

Överläkare

FoU, Härnösand-Medelpads hälso- och sjukvård

20.  Genetikens betydelse för uppkomsten av slaganfall i Norrbotten och Västerbotten (150 000)                                                                             175 000 kr

Birgitta Stegmayr

Univ lektor/docent

Medicin/Inst för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå univ

Torbjörn Messner

Överläkare, lektor

Medicinska kliniken, Kiruna sjukhus

Per-Gunnar Wiklund

Doktorand, läkare

Medicinska kliniken, NUS

Dan Holmberg

Professor

Umeå Centrum för Molekylär Medicin, Umeå universitet

2.   Kartläggning av fenotyp och genotyp hos en norrländsk familj med en okänd autosomalt dominant ben-brosksjukdom (100 000)                                    175 000 kr

Eva-Lena Stattin

ST-läk/SPUL

Avd för klinisk genetik, NUS

Yelverton Tegner

Docent, Leg läk

Inst f hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet

12D.  Ärftlig typ 2 diabetes i Norr och Västerbotten - GENOS Diabetes   180 000 kr
(varav 30 000 kr ur Folke Lithners fond för diabetesforskning i Norrland)

Mats Eliasson

Överläkare, docent

Medicin, Sunderby sjukhus

Bernt Lindahl

Överläkare, med dr

Beteendemedicin, NUS

Dan Holmberg

Professor

UCMM, Umeå Universitet

16.  Trombocytaktivering och trombotisk risk vid akut hjärtinfarkt:dynamik, ASA-resistens samt inverkan av leptin                                                   150 000 kr

Thomas Mooe

Överläkare, Med dr

Område medicin, Östersunds sjukhus

Stefan Söderberg

Överläkare, Med dr

Kard avd, Hjärtcentrum, NUS

9.   Hemostasvariabler som prediktorer för ST-höjnings-/Q-vågsinfarkt, icke Q-vågsinfarkt och plötslig död                                                                   150 000 kr

Kurt Boman

Professor, överläkare

Medicin-geriatrisk klin, Skellefteå lasarett

Torbjörn Messner

Universitetslektor

Medicin kliniken, Kiruna sjukhus

Patrik Wennberg

ST-läkare

Bureå vårdcentral

26.  Utvärdering av spatial och temporal smittspridning med hjälp av geografiskt informationssystem (GIS) och med Nephropathia epidemica (sorkfeber) i norra regionen som modellsystem                                                                         150 000 kr

Jens Boman

Smittskyddsläkare

Smittskyddsenheten, Västerbottens läns landsting

Inger A von Rosen

Smittskyddsläkare

Smittskyddsenheten, Jämtlands läns landsting

Olle Gustavsson

Smittskyddsläkare

Smittskyddsenheten, Landstinget Västernorrland

Kia Karlman

Smittskyddsläkare

Smittskyddsenheten, Norrbottens läns landsting

5D.   Studie gällande samband mellan insulinresistens och betacellsautoimmunitet hos vuxna (utökad) (125 000, 25 000)                                                             95 000 kr
(varav 20 000 kr ur Folke Lithners fond för diabetesforskning i Norrland)

Olov Rolandsson

Distr läk, med dok

Allmänmedicin, Umeå universitet

Mante Hedman

ST-läkare

Österåsens hälsohem, Sollefteå

27.  Liv och hälsa 2002 - fördjupad bortfallsanalys                                 75 000 kr

Urban Janlert

Professor

Folkhälsa och klinisk medicin, epidemiologi, Umeå univ

Christina Reuterwall

Docent

Samhällsmedicin och folkhälsa, Jämtlands läns landsting

Birgitta Malker

Epidemiologi

Epidemiologiska enheten, ledningsstaben hälso- och sjukvård, Landstinget Västernorrland

23.  Deliriumforskning i Norra sjukvårdsregionen(100 000)               75 000 kr

Agneta Edlund

Ssk/bliv doktorand

Akut rehab, Piteå älvdals sjukhus

Maria Lundström

Ssk/Doktorand

Geriatriskt centrum, NUS

Benny Brännström

Ssk/Lektor

Inst f hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet

Olov Sandberg

ST-läk/Med dr

Sunderby sjukhus

24.  Tidig identifiering av rehabiliteringsbehov vid sjukskrivning pga besvär från rörelse/stödjeorganen                                                                         75 000 kr

Bengt Sjölund

Professor/överläkare

Inst f samhällsmedicin o rehabilitering, Umeå universitet

Martin Fahlström

Överläkare/adjunkt

Rehabiliteringsmedicin, NUS

Anna Tölli/Stefan Lundquist

Sekt chef/överläkare

Rehabiliteringsmedicin, Sunderby sjukhus

Hans Ruborg

Överläkare/v chef

Rehabiliteringsmedicin, Härnösands sjukhus

28.  Hjärnskakning inom idrotten                                                                75 000 kr

Jack Lysholm

Överläkare

Ortopedkliniken, Sunderby sjukhus

Yelverton Tegner

Docent

Inst för häsovetenskap, Luleå tekniska universitet

Peter Sojka

Överläkare

Inst för samhällsmedicin och rehabilitering, NUS

SUMMA                                                                                           2 200 000 kr