Anslag 2002      

Belopp inom parentes anger tidigare forskningsanslag från
Visare Norr för samma projekt
Kontaktperson är markerad med fet stil

4. Behandling med DHEA vid dystrophia myotonica, (200 000, 250 000)    250 000 kr

Håkan Forsberg

Chefsöverläkare

Medicinkliniken, Sunderby sjukhus

Tommy Olsson

Professor/överläkare

Medicinkliniken, NUS

Åsa Johansson Med dr Med inst, Umeå universitet

16. Förhöjda nivåer av tPA-masskoncentration, PAI-1, von Willebrand, tPA/PAI-1-komplex, trombomodulin och polymorfism av tPA är associerade med ökad risk för död, förstagångs hjärtinfarkt/slaganfall (inkl subgruppering), (Rubbningar i de blodproppsbildande systemen och deras genetiska variationer är förenade med ökad risk för hjärtinfarkt, slaganfall och död) (200 000)                               200 000 kr

Kurt Boman

Professor/överläkare

Medicin-geriatrik-kliniken, Skellefteå lasarett

Torbjörn Messner

Universitetslektor

Medicinkliniken, Kiruna sjukhus

5D. Riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom hos kvinnor. Betydelse av neuroendokrina störningar och postprandial dyslipidemi, (200 000, 225 000) kr                    240 000 kr (varav 40 000 kr ur Folke Lithners fond för diabetesforskning i Norrland)

Tommy Olsson

Professor/överläkare

Medicinkliniken, NUS

Mats Eliasson

Docent/överläkare

Medicinkliniken, Sunderby sjukhus

Owe Johnson

Univ lektor/överläkare

Hjärtcentrum, NUS

Stefan Söderberg

Klin ass/bitr överläk

Hjärtcentrum, NUS

6. Ärftlig hjärtlinfarkt i Norr- och Västerbotten                                             200 000 kr
Owe Johnson Univ lektor/överläkare Hjärtcentrum, NUS
Dan Lundblad Univ lektor/överläkare Sunderby sjukhus
Torbjörn Messner Univ lektor/överläkare Kiruna sjukhus
Gösta Holmgren Professor Klinisk genetik, NUS

14. Bukaortaaneurysm i Norrland - riskfaktorer och markörer                   150 000 kr
Anders Wanhainen T f avd läk Kirurgkliniken, Örnsköldsviks sjukhus

Kurt Boman

Professor/överläkare

Medicin-geriatrik-kliniken, Skellefteå lasarett

20. Minskar risken för cardiovaskulär sjukdom hos njursjuka med atorvastatin? (100 000, 100 000)                                                                                            150 000 kr

Bernd Stegmayr

Överläkare/docent

Med klin, NUS

Erland Olausson

Överläkare

Med klin, Sundsvalls sjukhus

Stig Bucht

Överläkare

Med klin, Sunderby sjukhus

Kerstin Lindberger

Överläkare

Med klin, Östersunds sjukhus

15. Hemostasfaktorer i Norra Sverige - en populationsstudie                      150 000 kr
Jan-Håkan Jansson Docent/överläkare Med klin, Skellefteå lasarett
Mats Eliasson Docent/överläkare Med klin, Sunderby sjukhus

18. Uppföljningsstudie av Primärrregistret för prostatacancer i 
Norra regionen                                                                                                150 000 kr
Pär Stattin Lektor/böl Urol inst/klin, NUS
Lena Damberg Chef OC OC, NUS
Gunnar Pettersson Överläkare Urol klin, Sunderby sjukhus
Lars Danielsson Klinikchef Urol klin, Sundsvalls sjukhus

30. Progesteroneffekter vid postmenopausal substitutionsbehandling, 
(150 000, 100 000)                                                                                            150 000 kr

Torbjörn Bäckström

Professor/Överläkare

Kvinnokliniken, NUS

Lotta Andrén

Läkare

Kvinnokliniken, Sundsvalls sjukhus

2D. Kartläggning av sambanden mellan ändringar i kostintag och utvecklingen av typ 2 diabetes                                                                                                   135 000 kr (varav 35 000 kr ur Folke Lithners fond för diabetesforskning i Norrland)
Bernt Lindahl Överläkare Beteendemedicin, NUS
Benno Krachler ST-läkare Medicinkliniken, Kalix sjukhus
Mats Eliasson Docent/överläkare Medicinkliniken, Sunderby sjukhus
 25. Kardiovaskulär riskekvation baserad på MONICA-studien, verifiering och jämförelse mot riskvärdering enligt WHO/ISH Hypertension Guidelines 1999 
                                                                                                                         100 000 kr
Mats Persson Doktorand Inst för folkh o klin med, Umeå univ
Lars Weinehall Lektor Inst för folkh o klin med, Umeå univ
Torbjörn Messner Överläkare Medicinkliniken, Kiruna sjukhus
Birgitta Stegmayr Docent Inst för folkh o klin med, Umeå univ

1. Förekomst av psykisk ohälsa bland gravida kvinnor (50 000)                100 000 kr

Inger Sundström-Poromaa

BÖL/klin ass

Kvinnokliniken, NUS

Liselott Andersson

Avdelningsläkare

Kvinnokliniken, Sunderby sjukhus

21. Användbarheten av basal kroppskännedomsträning, drömgruppsarbete och bildpsykoterapi för kvinnor med vestibulit                                                    100 000 kr
Inga Sjöberg  Verksamhetschef Kvinnnokliniken, NUS
Karin Egberg Thyme Psykoterapeut Psykoterapienheten, NUS
Ingela Danielsson Verksamhetschef MVC-UM, Sundsvalls sjukhus
Marianne Wikman Överläkare Kvinnnokliniken, NUS

11.Kartläggning av fenotyp och genotyp hos en norrländsk familj med en okänd autosomalt dominant ben-brosksjukdom                                                       100 000 kr
Eva-Lena Stattin ST-läkare/SPUL Klinisk genetik, NUS
Yelverton Tegner Docent/leg läk Inst f Hälsovetenskap, Luleå tekn univ

9D. Studie gällande samband mellan insulinresistens och betacellsautoimmunitet hos vuxna (125 000 )                                                                                  25 000 kr
 ur
Folke Lithners fond för diabetesforskning i Norrland)

Erik Hägg

Överläkare

Medicinklin, NUS

Mante Hedman

ST-läkare

Österåsens Hälsohem

SUMMA

2 200 000