Anslag 2001      

Belopp inom parentes anger tidigare forskningsanslag från Visare Norr för samma projekt
Kontaktperson är markerad med fet stil

18. Behandling med DHEA vid dystrophia myotonica, (200 000) 250 000 kr

Håkan Forsberg

Chöl, med dr

Medicinkliniken, Sunderby sjukhus

Tommy Olsson

Professor

Medicinkliniken, NUS

12. Förhöjda nivåer av tPA-masskoncentration, PAI-1, von Willebrand, tPA/PAI-1-komplex, trombomodulin och polymorfism av tPA är associerade med ökad risk för död, förstagångs hjärtinfarkt/slaganfall,  200 000 kr

Kurt Boman

Universitetslektor

Medicin-geriatrik-kliniken, Skellefteå

Torbjörn Messner

Universitetslektor

Medicinkliniken, Kiruna

2. Barnallergistudien i Jämtland (BAS). Utveckling av sensibilisering och atopisk sjukdom under tidiga barnaår, (100 000, 100 000)  200 000 kr

Anna Sandin

Överläkare

Barn- och ungdomskliniken, Östersunds sjukhus

Lennart Bråbäck

Överläkare

Barn- och ungdomskliniken, Sundsvalls sjukhus

19D. Riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom hos kvinnor. Betydelse av neuroendokrina störningar och postprandial dyslipidemi, (200 000) 225 000 kr (varav 75 000 kr ur Folke Lithners fond för diabetesforskning i Norrland)

Tommy Olsson

Professor

Univ/Medicinkliniken, NUS

Mats Eliasson

Överläkare

Medicinkliniken, Sunderby sjukhus

Owe Johnson

Univ lektor/Öl

Univ/Hjärtcentrum, NUS

Stefan Söderberg

Bitr överläk

Hjärtcentrum, NUS

15. CASTRO (CAse-control in STROke) - En studie om orsaker till uppkomst av slaganfall i Norr- och Västerbotten, 150 000 kr

Birgitta Stegmayr

Forskarass, docent

Inst för Medicin, Umeå universitet

Torbjörn Messner

Överläkare, lektor

Medicinska kliniken, Kiruna sjukhus

5. Ekokardiografisk bedömning av hjärtfunktion hos patienter och normala, validering av egen utarbetad metod RVOT4fs%, (100 000) 150 000 kr

Per Lindqvist

BMA/Doktorand

Klinisk fysiologi, Sundsvalls sjukhus

Anders Waldenström

Professor

Med inst, NUS

9. Identifiering av genetiska faktorer av betydelse vid systemisk lupus erytematosus i norra Sverige, (100 000) 100 000 kr

Solbritt Rantapää-Dahlqvist

Öl/professor

Reumatolog kliniken, NUS

Torgny Smedby

Öl

Reum mott, Östersund

Lisbet Söderlund

Öl

Reum mott, Sunderby sjukhus

Johan Back

ST-läkare

Medicinkliniken, Sundsvalls sjukhus

10. Blödningskomplikationer och prediktorer för blödning vid antikoagulantiabehandling i Norra Sverige, 100 000 kr

Jan-Håkan Jansson

Docent, överläkare

Medicin-geriatrik-kliniken, Skellefteå

Jonas Wallvik

Överläkare

Medicinklinken, Sundsvall

Lisbeth Birgander

Medicinkliniken, NUS

16. Utveckla preventiva metoder för bedömning och behandling av nedsatt aktivitets-/arbetsförmåga efter sjukskrivning, (60 000) 100 000 kr

Annie Jonasson

Arb terap, doktorand

Åsele Vårdcentral

Christina Eriksson

1:arbetsterapeut

Örnsköldsviks sjukhus

22. Konfusionsforskning i Norra sjukvårdsregionen, 100 000 kr

Agneta Edlund

Sjuksköterska

Akut Rehab, Piteå Älvdals sjukhus

Maria Lundström

Sjuksköterska

Geriatriskt centrum, NUS

Benny Brännström

Lektor

Inst f hälsovetenskap, Mitthögskolan, Östersund

17. Effekter och bieffekter av atorvastatin givet till patienter med sänkt njurfunktion, (100 000) 100 000 kr

Bernd Stegmayr

Överläkare, docent

Med klin, NUS

Erland Olausson

Överläkare

Med klin, Sundsvalls sjukhus

Stig Bucht

Överläkare

Med klin, Sunderby sjukhus

Kerstin Lindberger

Överläkare

Med klin, Östersunds sjukhus

11D. Studie gällande samband mellan insulinresistens och betacellsautoimmunitet hos vuxna, 125 000 kr (varav 25 000 kr ur Folke Lithners fond för diabetesforskning i Norrland)

Erik Hägg

Överläkare

Med klin, NUS

Mante Hedman

ST-läkare

Österåsens Hälsohem

21. Progesteroneffekter vid postmenopausal substitutionsbehandling, (150 000) 100 000 kr

Torbjörn Bäckström

Professor/Överläkare

Kvinnokliniken, NUS

Lotta Andrén

Läkare

Kvinnokliniken, Sundsvalls sjukhus

3. Förekomst av psykisk ohälsa bland gravida kvinnor, 50 000 kr

Inger Sundström-Poromaa

BÖL/klin ass

KK, NUS

Liselott Andersson

AL

KK, Sunderbyn sjukhus

25. Motorisk kontroll av armrörelser hos normalutvecklade barn och barn med koordinationsstörningar, 50 000 kr

Charlotte Häger Ross

Lektor, sjukgymn

Umeå universitet

Birgit Rösblad

Med dr, sjukgymn

Kolbäckens habilitering, Umeå

Daina Dagis

Adjunkt, sjukgymn

Luleå Tekniska Universitet

4. Förlångsam förlossning - kvantitativa och kvalitativa studier, (50 000, 60 000)  
50 000 kr

Astrid Nystedt

Barnmorska doktorand

Utvecklingsenheten Sollefteå sjukhus, Inst Omvårdn

Berit Lundman

Univ.lektor

Inst för Omvårdnad, Umeå universitet

Ulf Högberg

Överläkare, Professor

Kvinnokliniken, NUS

20. Slaganfall hos äldre ur ett genusperspektiv, 50 000

Anne Hammarström

Professor

Inst folkhälsa & klinisk medicin, Allmänmedicin, Umeå

Ulrika Löfmark

ST-läkare, doktorand

Medicinkliniken, Östersunds sjukhus

Yngve Gustafson

Docent, överläkare

Inst samhällsmedicin & rehab, Geriatrik, NUS

23. Bäckensmärta under och efter graviditet - prevalens och 
psykosocial betydelse, 50 000 kr

Ingrid Mogren

Bitr öl

Kvinnokliniken, NUS

Anna Pohjanen

ST-läkare Obstetrik

Kvinnokliniken, Sunderby sjukhus

7. Bearbetning av internationella MONICA-data, (60 000) 50 000 kr

Vivan Lundberg

Doktorand

MONICA-projektet, Kalix sjukhus

Birgitta Stegmayr

Docent

Medicinkliniken, NUS

SUMMA

2 200 000