SJUKVÅRDSREGIONER I SVERIGE

Regionernas befolkningsunderlag och universitets-/regionsjukhus 2007