Ny hemsida

Denna webbsida finns kvar som arkiv. För aktuell information, se vår nya hemsida

Förbundsdirektionen 22 maj 2012

Årsstatistik för riks- och regionsjukvård 2011
Kvalitetsredovisning från universitetssjukhusen
Revisionsberättelse 2011
Revisionsrapporter 2011
Verksamhetsrapport från Läkemedelsrådet 2011
Det regionala planeringsuppdraget till chefssamråden
2012-2013
Cancervården i Norra regionen
-beviljat statsbidrag
-revidering av budgeten
-regional utvecklingsplan
Verksamhetsförlagd utbildning
Skrivelse till Trafikverket ang nattöppna flygplatser
Prisförändringar vid NUS 1 juli 2012
Avtal mellan Rett Center och NUS
Samverkan inom området laboratoriemedicin

Läs mer i NYHETER från sammanträdet

NYTT:
Visare Norr är utlyst för 2013

RCC Norr är nu etablerat. På hemsidan finner du mer information


Kurs i Grundläggande forskningsmetodik för läkare i Norra regionen januari 2012 - maj 2013
 

Förbundsdirektionens
sammanträden

2012:
25-26 september i Norrbotten
4-5 december i Gävle

Förbundssekretariatet
För kontakt


 

NYTT:
Från och med den 14 december 2011 finns förbundets kansli i sina nya lokaler på Köksvägen 13 i Umeå. Ny postadress är
Norrlandstingens regionförbund
901 89  UMEÅ