FOLKHÄLSA

Norrlandstingens
regionförbund

 


Välkommen till Norrlandstingens gemensamma 
hemsida för folkhälsa

Vi tar fram strategiska underlag för folkhälsoinriktade åtgärder
i ett Norrlandsperspektiv. Som en del i detta finns ett folkhälsosamråd som arbetar efter ett folkhälsopolitiskt program.

Vi lär av varandra och driver gemensamma  utvecklingsprojekt. 


 

 

Politisk referensgrupp
 
Folkhälsosamråd
Folkhälsopolitiskt program 2012-2014
Hälsa på lika villkor? 2010
Hälsa på lika villkor? Norrland 2006
Liv och hälsa i
Norrland 2003

Folkhälsoaktörer
Seminarier
Utbildningar (f n inga)
Läs mer om 
folkhälsan i 

Västernorrland

Jämtland

Västerbotten

Norrbotten