eHÄLSA

Norrlandstingens
regionförbund


Välkommen till Norrlandstingens gemensamma 
hemsida för eHälsa

 

 

Telemedicin och distansmöten
 

  Sedan januari 2010 pågår ett gemensamt arbete mellan landstingen i norra regionen med målsättningen att skapa goda förutsättningar för nyttjande av distansteknik och videokonferens vid såväl administrativa möten som för kliniska tillämpningar. Här återfinns information om gemensamma aktiviteter, pågående projekt, kontaktpersoner etc

NYHET:    Blogg om eHälsa i Norra sjukvårdsregionen     

        

 

Uppdrag
Pågående aktiviteter
och projekt
Utvärdering av kvalité, miljö och ekonomi
Utbildningar och
inspirationsaktiviteter
Videokonferenssystem i regionen
Länkar
Kommunikationsplan
Kontaktpersoner