AVTAL OCH REMITTERING AV VISS RIKSSJUKVÅRD 

Förbundsdirektionen beslutade 2008-12-03, § 57, att godkänna träffade avtal om rikssjukvård med UAS, Karolinska, Sahlgrenska och Universitetssjukhuset i Lund för åren 2009-2011.  

Förbundsdirektionen har 2006-03-15, § 8 beslutat att Sahlgrenska universitetssjukhuset blir regionens förstahandsval för remittering till barnhjärtkirurgi. Ställningstagandet gäller nya patienter. De barn som redan påbörjat behandling vid Universitetssjukhuset i Lund förutsätts fullfölja denna behandling där. För övriga levertransplantationer än de som gäller FAP-patienter är Sahlgrenska förstahandsalternativ för remiss. För FAP-levrar är Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge, förstahandsalternativ. 

När det gäller njurtransplantationer för Norrlandstingen utförs de huvudsakligen vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. Undantaget gäller de fåtaliga barnnjurtransplantationer som i huvudsak utförs vid Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge.