KONTAKT

 

KANSLIET

Besök oss Norrlandstingens regionförbund
Köksvägen 11, Umeå
Skriv till oss Norrlandstingens regionförbund
901 89  UMEÅ
Ring till
Förbundsdirektör Sara Ekström 090-785 74 12  
070-375 74 12
Förbundsekonom Jens Tjernström 090-785 74 13
072-522 74 13
Förbundssekreterare Birgitta Fransson 090-785 74 11
090-785 28 40
Faxa till

090-785 74 14

Maila till norrlandstingen@vll.se
 

LEDAMÖTER OCH ERSÄTTARE I FÖRBUNDSDIREKTIONEN
2011-2014