POLITISK REFERENSGRUPP FÖR FOLKHÄLSOFRÅGOR


Harriet Hedlund (s), sammankallande


Hans Hedlund (c)


Agneta Granström (s)


Anna Hildebrand (mp)

Västerbotten
harriet.hedlund@vll.se

Västernorrland
hans.hedlund@lvn.se

Norrbotten
agneta.granstrom@nll.se

Jämtland
anna.hildebrand@jll.se