VIDEOKONFERENSSYSTEM
I REGIONEN


Landstingen i Norra regionen har goda förutsättningar för att kommunicera via videokonferens och idag har samtliga sjukhus och en stor del av primärvården videokonferenssystem. Dessa används både för administrativt bruk och för kliniska tillämpningar såsom återbesök, konsultationer, ronder och vårdplaneringar.

Den största delen av kommunikationen sker inom respektive landsting, men även kommunikationen mellan landstingen ökar, inte minst för utbildningsändamål.

Förteckning över videokonferenssystem i norra sjukvårdsregionen.

Videonummer till respektive videokonferenssystem finns tillgängliga via landstingens intranät.

För mera information kontakta:

VLL/regionen
Göran Algers
 

VLL/regionen
Thomas Molén 

NLL
Anna Mård

LVN
Henrik Dahlberg
 

JLL
Urban Svensson

goran.algers@vll.se
090-7851910 

thomas.molen@vll.se
090-7854103 

anna.mard@nll.se
0920-282766 

henrik.dahlberg@lvn.se
0660-89012 

urban.svensson@jll.se
063-153765