UTBILDNINGAR OCH INSPIRATIONSAKTIVITETER

Ett antal utbildningstillfällen finns tillgängliga via videokonferensteknik. De är här uppdelade i olika kategorier; föreläsningar för ST-läkare; work-shops för intresserade, inspelade informationstillfällen rörande läkemedel mm. Inspelningar v regionala workshops och läkemedelsinformation finns tillgängliga i ”Vimeo.com”, ST-utbildning för VL på streamingserver. Tomma rutor är utbildningstillfällen där tiden är inplanerad men ämnet inte bestämt fn

KOMMANDE UTBILDNINGAR

Datum

Tid

Ämne/Inbjudan

Plats/mötesrum för uppkoppling

Kategori

Spelas in

25/3

13.00-15.00

Regional workshop – Vård i hemmet med telemedicin

Studio 1, videonr
124730

Workshop

Ja

25/3

08.00-09.00

Kognitiv svikt i akutmedicin - Geriatriskt Centrum. Sture Eriksson

 Studio 2, videonr
124737

ST-utbildning

Nej

1/4

08.00-09.00

Thyroidearubbningar. Medicinkliniken, endokrinologi. Jonas Peterson

 Studio 2, videonr
124737

ST-utbildning

Nej

8/4

08.00-09.00

Hyponatremi          Medicinkliniken, endokrinologi. Per Dahlqvist

 Studio 2, videonr
124737

ST-utbildning

Nej

15/4

08.00-09.00

Tromboembolisk händelse-en update Medicinkliniken. PG Wiklund

 Studio 2, videonr
124737

ST-utbildning

Nej

29/4

13.00-15.00

Regional workshop – sjukgymnastik på distans

Studio 1, videonr
124730

Workshop

Ja

29/4

08.00-09.00

Diabetes, tablett och insulinbehandling. Medicinklin. Michaela Sohlberg

 Studio 2, videonr
124737

ST-utbildning

Nej

6/5

08.00-09.00

Palliativ smärtlindring del 1. AHS. Henrik Ångström

 Studio 2, videonr
124737

ST-utbildning

Nej

13/5

08.00-09.00

Palliativ smärtlindring del 2. AHS. Henrik Ångström

 Studio 2, videonr
124737

ST-utbildning

Nej

20/5

08.00-09.00

TTP. Njurmedicin. Monika Mörtzell

 Studio 2, videonr
124737

ST-utbildning

Nej

27/5

08.00-09.00

Medicinska insatser i sista dagarna i livet. AHS. Henrik Ångström

 Studio 2, videonr
124737

ST-utbildning

Nej

27/5

13.00-15.00

Regional workshop – multidisciplinära ronder

Studio 1, videonr
124730

Workshop

Ja

3/6

08.00-09.00

Läkemedelsreaktioner. Hud & STD kliniken. Torbjörn Egelrud

 Studio 2, videonr
124737

ST-utbildning

Nej

10/6

08.00-09.00

Systemsjukdomar - Hudmanifestationer. Hud & STD kliniken. T. Egelrud

 Studio 2, videonr
124737

ST-utbildning

Nej

17/6

08.00-09.00

Föreläsare saknas, kompletteras senare

 Studio 2, videonr
124737

ST-utbildning

Nej

 


INSPELADE UTBILDNINGAR

Datum

Ämne

Kategori

2011-04-29

Sjukgymnastik på distans

Workshop
2011-04-06

Antibiotikaprofylax vid kirurgi

Läkemedelsinformation
2010-12-10

Telemedicinstöd till primärvård

Workshop
 

Nätbaserat lärande

Workshop
2011-03-25

Konsultstöd hud-hjärta

Workshop
2011-02-09

Miljöeffekter av läkemedel

Läkemedelsinformation

2010-12-08

Bentäthetsmätning

Läkemedelsinformation

2010-11-24

Aspekter på erektil dysfynktion, orsaker och behandling

Läkemedelsinformation

2010-11-19

Nätbaserat lärande och modersmålsundervisning på distans

Workshop

2010-11-05

Stroke ST-läkarutbildning

Övrigt

2010-10-29

Konsultstöd Hud och hjärta på distans

Workshop

2010-09-22

Fysisk aktivitet och inaktivitet

Läkemedelsinformation

2010-05-26

Dyspepsi

Läkemedelsinformation

2010-05-12

Läkemedelsgenomgångar

Läkemedelsinformation

2010-04-28

Antibiotikabehandling till rätt patient

Läkemedelsinformation

2010-04-21

Allergier

Läkemedelsinformation

2010-03-24

Opioidberoende och OIH

Läkemedelsinformation

2010-03-10

Multipel Scleros

Läkemedelsinformation

2010-02-23

Antidepressiva läkemedel

Läkemedelsinformation

2010-02-10

Terapirekomendationer

Läkemedelsinformation

2010-01-13

KOL

Läkemedelsinformation

2009-11-11

Fysisk aktivitet och hjärtinfarkt

Läkemedelsinformation

2009-10-14

Urticaria

Läkemedelsinformation

2009-01-08

Övervikt; riskfaktorer vid graviditet

Övrigt

2008-03-07

Övre luftvägsinfektioner 1

Övrigt

2008-03-07

Övre luftvägsinfektioner 2

Övrigt

 

APO-dos projekt 1

Läkemedelsinformation

 

APO-dos projekt 2

Läkemedelsinformation

 

EKG-registrering med MAC

Instruktionsfilm

 

Samordnad vårdplanering

Instruktionsfilm

  Traumateam Instruktionsfilm