PÅGÅENDE AKTIVITETER OCH PROJEKT

 
Avancerad Hemsjukvård
Barnkardiologi – hjärtljud på distans
Ekokardiografi i primärvården
FIA – Framtidens Innovativa Arbetssätt         FIA - Bilaga
Huddiagnostik off-line
Läkarstöd på distans till sjuksköterskor vid vårdcentral (”Doktorn kan komma”)
Mobil enhet för ögonundersökningar (”Eyemo”-vagn)
PK-analyser i primärvård, pilotstudie och uppföljande studie
Psykogeriatriskt stöd till primärvården
Rehabilitering av patienter Hand & Plastikkirurgi
Telemedicinmottagning inom Länskliniken för Reumatologi i Västerbotten
Utbildning i handhavande av videokonferenssystem
Väska för ambulant verksamhet och/eller självbetjäning (”CheckUp”)