LÄNKARIneras video- och distansmötestjänst

Blogg om eHälsa i Norra sjukvårdsregionen

Länkar till webbTV
http://www.karolinska.se/OM/WebbTV/
http://www.lakartidningen.se/07engine.php?sectionId=49
http://www.remittent.se/sv/Videoarkiv/
http://www.laparoskopi.nu/video.htm
http://www.medeca.se/for-vardpersonal