FOLKHÄLSOSAMRÅD


Annika Nordstrand


Göran Fahlén


Ronny Weylandt


Maria Falck, sammankallande

Landstingets kansli, 971 89 LULEÅ
annika.nordstrand@nll.se 

Landstingets kansli, 871 85 HÄRNÖSAND
goran.fahlen@lvn.se

Landstingets kansli, Box 654, 831 27 ÖSTERSUND

Landstingets kansli, 901 89 UMEÅ
maria.falck@vll.se